जानें एक बजे तक मतदान प्रतिशत,करनैलगंज सबसे आगे

गोण्डा - विधानसभा  मेहनौन- 37.5%

विधानसभा कटरा - 34.5%

विधानसभा करनैलगंज- 37.43%       

विधानसभा तरबगंज- 31.7%

विधानसभा मनकापुर- 31%

विधानसभा गौरा - 33.8%

   कुल मतदान 34.36%

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form